Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Minggu, 13 November 2016

PEPAK BASA JAWA Lengkap.Nuraini

 PEPAK BASA JAWA Lengkap

Judul Buku:PEPAK BASA JAWA Lengkap
Pengarang:Nuraini S, Pd.
Penerbit:Lingkar Media
Bahasa:Indonesia
Jumlah Halaman:128
Kertas Isi:Koran
Cover:Soft
Ukuran:25 x 18
Berat:200
Kondisi:Baru
Harga: Rp       15,000diskon 20 %
Bayar: Rp     12,000
PEPAK BASA JAWA Lengkap
Pengarang : Nuraini S, Pd.
Penerbit : Lingkar Media

DAFTAR ISI

BAB I RUPA – RUPA KAWRUH
 1. Kewan
 2. Tetuwuhan
 3. Manungsa
 4. Pepindhan
 5. Sanepan
 6. Kawruh Liya – liya

BAB II PARAMASASTRA
 1. Pamilahe Tembung
 2. Silah – silahing Tembung
 3. Silah – silahing Acara

BAB III KAWRUH BASA
 1. Pamilahe Basa Manut Unggah – Ungguhe
 2. Tembung Ngoko – Krama Madya – Karma Inggil
 3. Tembung Pahda Tegese
 4. Tembung Kosok Balen
 5. Tembung Saroja
 6. Tembng Garba
 7. Tembung Entar
 8. Tembung Dasanama
 9. Tembng Basa Kawi
 10. Tembung Camboran
 11. Tegese Tembung – tembung
 12. Kerata Basa
 13. Rura Basa
 14. Tembung Plutan
 15. Yogaswara

BAB IV KASUSTRAAN
 1. Paribasan-Bebasan-Sanepa-Saloko
 2. Cangkriman
 3. Wangsalan
 4. Parikan
 5. Tembang
 6. Purwakanthi
 7. Lagu Dolanan

BAB V HANACARAKA
 1. Asal – usul Aksara Jawa
 2. Aksara Jawa
 3. Angka Jawa
 4. Pasangan Aksara Jawa
 5. Aksara Swara
 6. Aksara Murda
 7. Aksara Rekan
 8. Sandangan
 9. Nulis Nganggo Pasangan Lan Sandhangan

BAB VI WAYANG PURWA
 1. Jenenge Satriya Lan Kasatriyane
 2. Jenenge Pandhita Lan Pertapane
 3. Jenenge Ratu Lan Negarane
 4. Pusaka Lan Aji – aji
 5. Dewa Lan Kahyangane
 6. Dasamana Jeneng Ing Pewayangan
 7. Wewatake Wayang
 8. Silsilahing Pandawa-Kurawa Lang Gambare Wayang
 9. Astha Brata
 10. Urut – urute Crita Lakon Wayang
 11. Tembung Ing Pewayangan
 12. Gamelan

BAB VII TANGGAP WACANA(PIDATO)
 1. Purwaka
 2. Perangane Tanggap Wacana
 3. Tanggap Wacana Ingkang Sae
 4. Pepenget
 5. Tuladha Tanggap Wacana

BAB VII BABAGAN LAYANG ( SURAT)
 1. Layang Ulem
 2. Layang Ijin
 3. Layang Lelayu
 4. Wara – wara

TEMBANG MACAPAT


Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra