Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Rabu, 31 Agustus 2016

Filsafat Jawa.Djoko Sulaksono

 Filsafat Jawa

Judul Buku:Filsafat Jawa
Pengarang:Djoko Sulaksono
Penerbit:Cakrawala Media
Cetakan:Ke-1
Tahun Terbit:2014
Bahasa:Indonesia
Jumlah Halaman:133
Kertas Isi:HVS
Cover:Soft
Ukuran:14 x 21
Berat:200
Kondisi:Baru
Harga: Rp       35,000DISKON
Bayar: Rp     29,600
Stock:1


Filsafat Jawa
Pengarang : Djoko Sulaksono
Penerbit : Cakrawala Media

DAFTAR ISI

BAB I FILSAFAT JAWA
 1. Pengertian Filsafat Jawa — 1
 2. Manfaat Filsafat — 4
 3. Perbedaan Filsafat.jawa dengan Filsafat Barat — 4
 4. Sumber Filsafat Jawa — 6

BAB II INTI FILSAFAT JAWA
 1. Lila Marang Sakabehing Bab sing Wis Kelakon — 9
 2. Nrima Marang Kahanan kang Lagi Disandhang — 10
 3. Pasrah Marang Pepesthen kang Bakal Tumeka -- 11
 4. Ngudi Kasampurnan — 12

BAB III FILSUF-FILSUF JAWA
 1. Empu Kanwa — 13
 2. EmpuTantular -, 14
 3. Yasadipura I — 14
 4. Paku Buwana IV — 15
 5. Ng. Ronggowarsito — 15
 6. Mangkunegara IV — 16
 7. Sultan Agung Hanyakrakusuma 16
 8. M.P. Sosrokartono — 16

BAB IV FILOSOFI PERTUNJUKANWAYANG PURWA
 1. Kayon atau Gunungan — 19
 2. Arti Wayang Purwa — 23
 3. Wayang Purwa dan Lambang Nafsu — 24
 4. Wayang Purwa dan Kepercayaan — 27
 5. Filosofi PertunjukanWayang Purwa — 30
 6. Filosofi BentukWayang Purwa — 36
 7. Penggunaan Nama-nama dariWayang Purwa — 38

BAB V MAKNA FILOSOFIS CERITA ARJUNA WI WAHA
 1. Makna Filosofi Cerita Mintaraga Gancaran Karya Prijohoetomo — 47
 2. Relevansi Cerita Mintaraga Gancaran Karya Prijohoetomo dengan Situasi Sosial
Budaya Modern — 55

BAB VI SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYU DALAM FILSAFAT JAWA
 1. Pengertian Sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu — 63
 2. Ringkasan Cerita Lahirnya Caturhawa — 64
 3. Sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu 66
 4. Filsafat Jawa — 68

BABVII MAKNA FILOSOFIS DALAM KESUSASTRAAN JAWA
 1. Aksara Jawa — 71
 2. Tembang Macapat — 80
 3. Isbat — -84
 4. Cangkriman — 86

BAB VIII FILOSOFI DALAM UNGKAPAN­UNGKAPAN JAWA
 1. Awrat Nglangkungi jagad — 91
 2. Inggil Nglangkungi Langit — 93
 3. Kados Pundi ingkang Dipunwastani Tiyang Sae 94
 4. Kados Pundi ingkang Dipunwastani Tiyang Asor 94
 5. Pejah Menika GantosAlam — 95
 6. Ica] Menika Badhe Angsal ingkang Langkung Sae — 95
 7. Gesang Menika Ebah — 96
 8. Lair Menika Utusanipun Batos — 96
 9. Aja Nggege Mangsa Nanging Nunggua Titimangsa — 97

BAB IX KAWRUHJAWA
 1. Nama-nama Hari — 99
 2. Nama-nama Bulan Jawa — 102
 3. Nama-namaTahun Jawa — 103
 4. Pranata Mangsa — 105

BAB X SENGKALAN
 1. Pengertian Sengkalan — 109
 2. Fungsi Sengkalan — 110
 3. Jenis Sengkalan — 112
 4. Cara Membuat Sengkalan — 113
 5. Contoh Kata dan Nilainva — 115
 6. Contoh-contoh Sengkalan — 117

BAB XI PAWUKON
 1. Pengertian Pawukon — 121
 2. Sejarah Pawukon — 122
 3. Nama-nama Wuku — 123

Daftar Pustaka — 125
Indeks — 129
Tentang Penulis — 133


Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra