Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Rabu, 06 April 2016

KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH,Khalid

  Judul : KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH

Judul:KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH
Pengarang:Khalid Muhammad Khalid
Penerbit:Diponegoro
ISBN:-
Edisi/ Cet ke:Cet 20
Tahun Terbit:2006
Bahasa:Indonesia
Jumlah Halaman:704 hlm
Kertas Isi:HVS
Cover:Kalp
Ukuran:14,5 x 21 cm
Berat:850 Gram
Kondisi:Baru
Harga:Rp. 45.000diskon  15%
Bayar: Rp38.250 
Stock:1

KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAMPULUH SAHABAT RASULULLAH
Khalid Muh. Khalid

DAFTAR ISI :
CAHAYA YANG MEREKA PEDOMANI
Mush'ab Bin Umair: Duta Islam yang pertama
Salman Al-Farisi: Pencari kebenaran
Abu Dzar Al-Ghifari: Tokoh gerakan hidup sederhana
Bilal Bin Rabah: Muaddzin Rasulullah; Lambang persamaan derajat manusia
Abdullah Bin Umar: Tekun beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah
Sa'ad Bin Abi Waqqash: Singa yang menyembunyikan kukunya
Shuhaib Bin Sinan: Abu Yahya pedagang yang selalu mendapat laba
Mu'adz Bin Jabal: Cendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram
Miqdad Bin 'Amr: Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat
Sa'id Bin 'Amir: Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan
Hamzah Bin Abdul Mutthalib: Singa Allah dan panglima syuhada
Abdullah Bin Mas'ud: Yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu
Hudzaifah Ibnul Yaman: Seteru kemunafikan - Kawan keterbukaan
'Ammar Bin Yasir: Seorang tokoh penghuni surga
'Ubadah Bin Shamit: Tokoh yang gigih menentang penyelewengan
Khabbab Bin Arats: Guru hesar dalam berqurban
Abutbaidah Ibnul Jarrah: Orang kepercayaan ummat
Utsman Bin Mazh'un: Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi
Zaid Bin Haritsah: Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasul­ullah
Ja'far Bin Abi Thalib: Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah
Abdullah Ibnu Rawahah: Yang bersemboyan: Wahai diri… Jika kau tidak gugur di medan juang  . Kau tetap akan mati, Walau di atas ranjang
Khalid Ibnul Walid: Ia selalu waspada, dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa
Qeis Bin Sa'ad Bin 'Ubadah: Kalau tidaklah karena Islam, maka ia lah ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai
Umeir Bin Wahab: Jagoan Quraisy yang berbalik menjadi pembela Islam yang gigih
Abu darda': Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa
Zaid Ibnul Khatthab: Rajawali pertempuran Yamamah
Thalhah Bin Ubaidillah: Pahlawan perang Uhud
Zubair Bin Awwam: Pembela Rasulullah saw
Khubaib Bin 'Adi: Pahlawan yang syahid di kayu salib
Umeir Bin Sa'ad: Tokoh yang tak ada duanya
Zaid Bin Tsabit: Penghimpun Kitab Suci al-Quran
Khalid Bin Sa'id Bin 'Ash: Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama
Abu Aiyub Al-Anshari: Pejuang di waktu senang ataupun susah
Abbas Bin Abdul Mutthalib: Pengurus air minum untuk Kota Suci Mekah dan Madinah (Haramain)
Abu Hurairah: Otaknya menjadi gudang perbendaharaan pada masa Wahyu
Al-Barra' Bin Malik: "Allah dan Surga .... ! "
Utbah Bin Ghazwan: "Esok lusa akan kalian lihat Pejabat-pejabat Peme­rintah yang lain daripadaku"
Tsabit Bin Qeis: Juru bicara Rasulullah
Usaid Bin Hudlair: Pahlawan hari Saqifah
Abdurrahman Bin 'Auf: "Apa sebabnya anda menangis, Hai Abu Muham­mad...?
Abu Jabir, Abdullah Bin 'Amr Bin Haram : Seorang yang dinaungi oleh Malaikat
Amr Ibnul Jamuh: "Dengan cacad pincangku ini, aku bertekad merebut Surga"
Habib Bin Zaid: Lambang kecintaan dan pengurbanan
Ubai Bin Ka'ab: "Selamat bagimu, hai Abul Munzir, atas ilmu yang kau capai"
Sa'ad Bin Mu'adz: "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr
Sa'ad Bin Ubadah: Pembawa bendera Anshar
Usamah Bin Zaid: Kesayangan, putera dari kesayangan
Abdurrahman Bin Abi Bakar: Pahlawan sampai saat terakhir
Abdullah Bin 'Amr Bin 'Ash: Tekun beribadat dan bertaubat
Abu Sufyan Bin Harits: Habis gelap terbitlah terang
'Imran Bin Hushain: Menyerupai Malaikat
Salamah Bin Al-Akwa: Pahlawan pasukan jalan kaki
Abdullah Bin Zubeir: Seorang tokoh dan syahid yang luar biasa
Abdullah Bin Abbas: Kyahi ummat ini
'Abbad Bin Bisyir: Selalu disertai cahaya Allah
Suheil Bin 'Amar: Dari kumpulan orang yang dibebaskan, masuk golong­an para pahlawan
Abu Musa Al-Asy'ari: Yang penting keikhlasan .... Kemudian terjadilah apa yang akan terjadi
Thufeil Bin 'Amr Ad-Dausi: Suatu fithrah yang cerdas
'Amr Bin 'Ash: Pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi
Salim, Maula Abu Hudzaifah: Sebaik-baik pemikul al-Quran


Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra