Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Jumat, 26 Juni 2015

TERJEMAH RIYADHUS SHALIKHIN Jilid 1 dan 2

AJIBAYUSTORE  Judul : TERJEMAH RIYADHUS SHALIKHIN Jilid 1 Pengarang : Imam Nawawi, Penerjemah: Achmad Sunarso Penerbit : Pustaka Amani, Jakarta
Judul : TERJEMAH RIYADHUS SHALIKHIN Jilid 1
Pengarang : Imam Nawawi, Penerjemah: Achmad Sunarso
Penerbit : Pustaka Amani, Jakarta
ISBN : -
Cetakan Ke : -
Tahun Terbit : 1999
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 710
Kertas Isi : HVS
Cover : Hard cover
Ukuran : 12 x 21 cm
Berat : 1.000 gram
Kondisi : Baru
Harga 1 set (2 jilid) : Rp. 125.000
Bayar :  Rp.107.000 
Stock : 1


AJIBAYUSTORE  Judul : TERJEMAH RIYADHUS SHALIKHIN Jilid 2 Pengarang : Imam Nawawi, Penerjemah: Achmad Sunarso Penerbit : Pustaka Amani, Jakarta
Judul : TERJEMAH RIYADHUS SHALIKHIN Jilid 2
Pengarang : Imam Nawawi, Penerjemah: Achmad Sunarso
Penerbit : Pustaka Amani, Jakarta
ISBN : -
Cetakan Ke : -
Tahun Terbit : 1999
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 684
Kertas Isi : HVS
Cover : Hard cover
Ukuran : 12 x 21 cm
Berat : 900 gram
Kondisi : Baru
Harga 1 set (2 jilid) : Rp. 125.000
Bayar :  Rp. 107.000 
Stock : 1


Untuk yang Kertas CD/ Buram
Harga 1 Set (2 Jilid) = Rp. 90.000
Bayar                        = Rp. 77.000,-


DAFTAR ISI JILID 1

Mukadimah
Ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan
Tobat
Sabar
Jujur
Muroqobah (Menjaga diri)
Takwa
Yakin dan Tawakal
Istiqamah (Teguh pendirian)
Memperhatikan kekuasaan Allah, dan berusaha mengendalikan diri
Anjuran berbuat baik
Bersungguh-sungguh dalam beramal
Memperbanyak amal kebajikan, utamanya ketika lanjut usaia
Banyknya jalan kebajikan
Hemat dalam beribadah
Menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW
Wajib melaksanakan hukum-hukum Allah
Bid'ah
Orang yang pertama kali melakukan kebaikan atau kejahatan
Ajakan kepada yang benar dan yang tidak konsekwen
Perintah menunaikan amanah
Perintah tidak berbuat aniaya
Menjunjung kehormatan umat Islam
Menutup aib
Memenuhikepentingan orang Islam
Syafaat
Mendamaikan orang yang bersengketa
Keutamaan orang Islam yang lemah dan fakir
Kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, perempuan, orang lemah dan miskin
Bergaul dengan wanita
Hak suami atas isteri
Memberi nafkah terhadap keluarga
Mendermakan sebagian harta yang dicintai dan yang baik
Wajib mendidik keluarga agar taat kepada Allah Ta'ala
Adab bertetangga
Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan bersilaturrahmi
Haram durhaka kepada orang tua dan memutus tali persaudaraan
Keutmaan berbuat baik kepada teman ayah dan ibu, kerabat isteri dan orang-orang yang pantas dihormati
Memuliakan keluarga Rasulullah saw
Menghormati ulama, orang-orang terpandang dan orang berjasa
Berkunjung dan bergaul dengan orang-orang saleh
Mencintai Allah
Tand-tanda kecintaan Allah ta'ala kepada hambanya
Larangan untuk menyakiti atau mengganggu orang-orang yang saleh, lemah dan miskin
Melaksanakan hukuman dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah ta'ala
Takut kepad aAllah
Berharap kepada Allah
Keutamaan berharap kepada Allah
Menangis karena takut dan rindu kepada Allah swt
Zuhud
Hidup sederhana
Hidup tenang dan menjaga kehormatan
Tidak mengharap pemberian
Anjuran berusaha
Murah hati dan berinfak
Larangan kikir
Mengutamakan memberi bantuan
Memperbanyak amal baik
Keutamaan orang kaya yang bersyukur
Mengingat mati
Sunat ziarah kubur bagi orang laki-laki
Dilarang mengharap mati karena tertimpa penderitaan, dan diperbolehkan kalau takut terganggu agamanya
Menjauhkan dira dari hal-hal yang syubhat
Sunat menyendiri
Haramnya takabur dan sombong
Berbudi pekerti yang luhur
Santun dan sabar
Memberimaaf dan berpaling dari orang yang bodoh
Menanggung derita
Marah karena larangan Allah dilanggar
Kepemimpinan
Penguasa yang adil
Wajib mentaati perintah penguasa, dan melanggar dalam maksiat
Larangan untuk meminta jabatan kecuali ditunjuk atau dalam keadaan terpaksa
Mengangkat bawahan yang saleh dan tidak bergaul debfab orang jahat
Larangan mengangkat sorang pejabat karena memintanya
Keutamaan malu
Menyimpan rahasia
Menepati janji
Menjaga kebiasaan amal baik
Sunat berkata baik dan berwajah ceria
Sunat memperjelas perkataan
Mendengar nasihat orang alim
Memberi nasihat bila perlu
Hidup tenang
Sunat mendatanngi salat, pengajian dan ibadat-ibadat lain dengan tenang
Memuliakan tamu
Sunat ikut gembira dan mengucapkan "Selamat" kepada orang yang memperoleh kebahagiaan
Berpesan dan mendoalan ketika hendak berpisah
Istikharah danb musyawarah
Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang beribadah
Sunat mendahulukan yang kanan
Membaca basmalah dan hamdalah
Dilarang mencela makanan
Sikap orang yang berpuasa
Sikap orang yang diundang jamuan
Adat makan
Larangan makan kurma atau yang sejenis dua butir sekaligus
Tuntunan bagi orang yang makannya tidak kenyang
Mengambil makanan dari pinggir piring atau bejana
Makruh makan dengan bersandar
Sunat ketika makan
Memperbanyak kawan disaat makan
Tata cara minum
Makruh minum dari mulut Qirbah (poci)
Makruh meniup minuman
Boleh minum dengan berdiri, tetapi lebih utama duduk
Sunat minum terakhir orang yang melayani minum orang banyak
Hukum makan, minum dan bersuci menggunakan bejana emas atau perak
Pakaian
Sunat memakai kemeja panjang


DAFTAR ISI JILID 2

Haram menurunkan pakaian karena sombong
Sunnat tidak mengenakan pakaian mweah
Sunnat berpakaian sederhana
Haram memakai sutera bagi laki-laki
Boleh memakai sutera karena gatal-gatal
Larangan duduk di atas kulit binatang buas
Doa memakai pakaian dan barang baru
Tata cara tidur dan berbaring
Posisi tidur yang diperbolehkan
Sopan santun duduk dan dikap terhadap kawan duduk
Mimpi
Keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskan
Tata cara memberi salam
Aturan memberi salam
Sunnat mengulangi salam jika berulang kali berjumpa
Sunnat mengucapkan salam bila masuk rumah sendiri
Mengucap salam kepada anak-anak
SAlam terhadap isteri dan para wanita
Mengucap dan menjawab salam orang kafir
Sunnat mengucap salam bila akan meninggalkan
Tata cara minta izin
Sunnat menyebut nama bila ditanya; siapa kamu?
Sunnat mendoakan orang bersin bila membaca hamdallah
Sunnat berjabat tangan dan menunjukkan kasih sayang
Menjenguk orang sakit,  menyembahyangkan dan mengantar jenazah ke kubur
Doa untuk orang sakit
Sunnat bertanya tentang keadaan di sakit
Doa orang putus asa
Sunnat berbuat baik kepada orang sakit
Boleh mengeluh sakit
Memberi tuntunan kepada orang yang akan meninggal dunia
Doa ketika menyaksikan orang meninggal dunia
Doa untuk mayat
Boleh menangisi mayat selama tidak keterlaluan
Menyembunyikan rahasai mayat
Menyelatkan, mengantar dan menyaksikan penguburan jenazah
Sunnat memperbanyak jamaah salat jenazah
Doa dalam salat jenazah
Mempercepat pengukuran jenazah
Segera melunasi hutang mayat
Nasihat di makam
Mendoakan mayat setelah dikubur
Bersedekah dan berdoa untuk orang yang meninggal dunia
Puajian untuk orang yang sudah meninggal dunia
Keutamaan orang yang kematiana anak kecil
Menangislah bila melewati kubur orang-orang zalim
Sunnat membentuk rombongan dan  mengangkat pemimpin
Tata cara bepergian
Membantu kawan
Doa akan bepergian naik kendaraan
Sunnat membaca takbir dan tasbih dikala bepergian
Sunnat berdoa dalam bepergian
Doa menghilangkan rasa takut
Doa ketika berhenti pada suatu tempat
Sunnat kembali bila urusan sudah selesai
Sunnat datang kepada keluarga pada waktu siang
Doa pulang dari bepergian
Dunnat ke masjid dan salat dua rakaat ketika datang dari bepergian
Haram perempuan pergi sendirian
Keutamaan membaca Al-Qur'an
Perintah menjaga dan mempelajari Al Qur'an
Sunnat membaguskan suara dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an
Keutamaan wudhu
Keutamaan Azan
Keutamaan Salat
Keutamaan SAlat subuh dan Asar
Keutamaan pergi ke masjid
Keutamaan mentaati salat
Keutamaan Salat jamaah
Anjuran berjamaah salat subuh dan isya'
Perintah menjaga salat fardhu
Keutamaan shaf pertama
Keutamaan salat sunnat rawatib
Dianjurkan salat sunnat sebelum subuh
Sunnat membaca ayat dan surat yang pendek
Sunnat berbaring pada pinggang sebelah kanan sesudah salat sunnat fajar
Salat sunnat dhuhur
Salat sunnat Asar
Salat sunnat maghrib
SAlat sunnat isya'
Salat sunnat jum'at
SAlat sunnat di rumah
Salat witir
Keutamaan salat Dhuha
Waktu salat Dhuha
Anjuran mengerjakan salat tahiyatul masjid
Salat sunnat sesudah wudhu
Keutamaan hari Jumat
Sujud syukur bila mendapatkan nikmat
Keutamaan salat malam
Keutamaan salat tarawih
Keutamaan beribadah pada malam qadar
Keutamaan siwak
Zakat dan keutamaannya
Kewajiban dan keutamaan puasa bulan Ramadhan
Memperbanyak amal kebaikan pada sepuluh malam terakhir Ramadhan
Larangan mendahului Ramadhan dengan berpuasa sesudah pertengahan Sya'ban
Doa ketika melihat hilal
Keutamaan sahur
Keutamaan segera berbuka puasa
Orang berpuasa harus menjaga lidah dan anggota badannya
Beberapa hal yang berhubungan dengan puasa
Keutamaan puasa Muharram dan Sya'ban
Keutamaan puasa Dzul Hijjah
Keutamaan puasa hari Arafah, Tasu'a dan Asyura
Sunnat puasa enam hari di bulan Syawal
Sunnat puasa senin dan kamis
Sunnat pada tiga hari tiap bulan
Keutamaan memberi buka (makan) orang berpuasa
I'tikaf
Haji
Jihad
Macam-macam mati syahid
Keutamaan memerdekakan budak
Keutamaan berbuat baik kepada budaknya
Keutamaan budak yang dapat menuaikan kewajibannya
Keutamaan ibadah pada masa-masa kacau
Keutamaan bermurah hati dalam berjual beli atau utang
Ilmu pengetahuan
Memuji dan bersyukur kepada Allah
Membaca Salawat untuk Rasulullah saw
Keutamaan dan anjuran berzikir
Tata cara zikir kepada Allah
Doa akan tidur dan bangun tidur
Keutamaan majlis zikir
Zikir pada waktu pagi dan sore hari
Doa hendak tidur
Doa-doa
Keutamaan mendoakan orang lain
Beberapa hal yang berhubungan dengan doa
Kemuliaan dan keutamaan wali Allah
Memelihara lidah
Haram mendengarkan gunjingan
Hibah yang diperbolehkan
Haram mengadu domba
Larangan menyampaikan pembicaraan kepada pemerintah
Kejelekan orang yang bermuka dua
Haram berdusta
Dusta yang diperbolehkan
Anjuran berhati-hati dalam perkataan
Haram menjadi saksi palsu
Haram mengutuk orang atau binatang
Boleh mengutuk orang yang suka melakukan maksiat
Haram mengumpat orang Islam
Haram mencaci orang yang sudah mati
Larangan mengganggu
Larangan membenci dan memutuskan tali persaudaraan
Haram dengki
Larangan mencari-cari kesalahan dan mendengarkan bicara orang lain
Larangan berburuk sangka
Haram menghina orang Islam
Larangan memperlihatkan kegembiraan dalam kesusahan
Haram menghina nasab
Larangan menipu
Haram berkhianat
Larangan mengungkit-ngungkit pemberian
Larangan sombong dan membanggakan diri
Haram mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari
Larangan berbisik bagi dua orang dengan tidak menyertakan orang  ketiga
Larangan menyiksa budak dan binatang
Haram menyiksa sesuatu dengan api
Haram menangguhkan utang bagi orang yang mampu
Makhruh menarik kembali sesuatu yang telah diberikan
Haram memakan harta anak yatim
Haram Riba
Haram riya'
Perbuatan yang disangka riya'
Haram melihat perempuan yang bukan mukhrim
Haram di tempat sepi dengan perempuan yang bukan mukhrim
Haram bertingkah laku dan berpakaian seperti lawan jenis
Larangan meniru kebiasaan setan dan orang kafir
Larangan menyemir rambut dengan warna hitam
Larangan membuat jambul
Haram menyambung rambut, membuat tahu lalat dan meratakan gigi
Larangan mencabut uban dan jenggot
Makruh bersuci (cebok) dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan
Makruh berjalan dengan satu alas kaki dan memakainya dengan berdiri
Larangan membiarkan api di rumah ketika tidur
Larangan memaksanakan diri
Haram meratapimayat
Larangan mendatanngi dukun dan tukang ramal
Larangan menganggap sial karena sesuatu
Haram menggambar binatang
Haram memelihara anjing
Makhruh menggantungkan genta pada binatang
Makhruh mengendarai binatang yang suka makan kotoran
Makruh meludah di masjid
Makruh bertengkar, emncari barang yang hilang dan berjual beli di dalam masjid
Larangan bagi orang yang makan makanan berbau tidak sedang masuk ke dalam masjid
Makruh duduk mendekap luutu sewaktu mendengarkan Khutbah
Larangan memotong bulu atau kuku hewan kurban sebelum disembelih
Larangan bersumpah
Besarnya dosa sumpah palsu dengan sengaja
Sunnat menebus sumpah bila melihat sesuatu yang lebih baik
Dimaafkan sumpah yang tidak disengaja
Makruh bersumpah dalam jual beli
Makruh menolak orang yang meminta degan menyebut nama Allah
Haram menyebut penguasa dengan Syahansyah (Raja diraja)
Larangan memanggil orang munafik dengan sebutan Sayyid (tuan)
Makruh memaki penyait panas
Larangan memaki angin
Makruh memaki ayam
Larangan berkata: kami diberi hujan karena pengaruh binatang
Haram mengatakan: Wahai orang kafir kepada orang Muslim
Larang berbuat keji dan berkata kotor
Makruh banyak bicara
Makruh mengucapkan: Nafsuku buruk
Makruh menyebut Anggur dengan Karm
Larangan menyebut keindahan orang perempuan
Makruh berdoa dengan: Allahummaghfirlii insyita
Makruh mengucapkan MASYA ALLAAH WASYA-A FULAN
Makruh berbicara sesudah salat Isya'
Haram seorang isteri menolak ajakan suaminya tidur bersama
Haram seorang istri puasa sunnat bila suaminya berada di rumah
Haram makmum mendahului imam mengangkat kepala
Haram meletakkan tangan di pinggang sewaktu salat
Makruh salat di dekat makanan atau menahan kentut dan buang air besar
Larangan melihat ke atras waktu salat
Makruh menoleh waktu salat
Larangan salat menghadap ke kubur
Haram berjalan di depan orang salat
Makruh salat sunnat sesudah ada iqomat
Makruh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa
Haram puasa wishal
Haram duduk di atas kubur
Larangan mendirikan bangunan di atas kuburan
Haram budak melarikan diri dari majikannya
Haram memberikan keringan hukuman
Larangan buang air di tempat umum
Larangan kencing di air yang tidak mengalir
Larangan membeda-bedakan pemberian kepada anak
Haram perempuan berkabung melebihi tiga hari
Haram membeli barang yang akan dijual sebelum sampai di pasar
Larangan menyia-nyiakan harta
Larangan mengacungkan senjata tajam kepada sesama muslim
Makruh keluar dari masjid sesudah azan
Makruh menolak harum-haruman
Makruh memuji orang
Makruh keluar dari daerah yang tertimpa musibah
Haram menggunakan sihir
Larangan membawa Al-Qur'an ke daerah orang Kafir
Haram memakai bejana emas dan perak
Haram orang laki-laki memakai pakaian yang dicelup
Larangan membisu
Haram bermasab bukan kepada Ayahnya
Ancaman bagi orang yang melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya
Yang harus dikerjakan katika melanggar larangan Allah
Hadis yang memuat ceritera
Istighfar (memohon ampun kepada Allah)
Janji Allah bagi orang yang beriman
Penutup


KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra