Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Jumat, 19 Juni 2015

PEDOMAN PUASA


Judul : PEDOMAN PUASA
Pengarang : Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi ash-Shidieqy
Penerbit : Pustaka Rizki Putra
ISBN : 978-979-9430-59-5
Edisi : 3
Tahun Terbit : 2009
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : xvi + 306
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 14 x 21 cm
Berat : 400 gram
Kondisi : Baru
Harga
43.000
Bayar :  Rp. 37.000 
Stock : 1


DAFTAR ISI :

BAGIAN PERTAMA. FUNGSI, KEDUDUKAN SERTA KEUTAMAAN PUASA

A. Sejarah, Kedudukan dan Keutamaan Bulan Ramadhan
Sejarah Puasa
Pengertian Ramadhan
Kedudukan Bulan Ramadhan
Hubungan Puasa dengan Al-Qur'an
Keutamaan Bulan Ramadhan
Hikmah Bulan Ramadhan Dijadikan Bulan Puasa
Nama-nama Bulan Ramadhan

B. Fungsi Puasa Dalam Rangka Pembinaan Islam
Puasa Sebagai Rangka Pokok dalam Pembinaan Iman
Puasa adalah Satu rukun Pembinaan Islam
Puasa yang Diwajibkan

C. Kedudukan dan Keutamaan Puasa
Keutamaan-keutamaan Puasa
Macam-macam Sabar dalam Puasa
Sebab-sebab Keutamaan Amalan Puasa
Sebab-sebab Puasa Disandarkan kepada Allah
Faedah Meninggalkan Syahwat dengan Puasa
Dua Kesenangan Orang Berpuasa

D. Tata Cara Rasulullah Menyambut Bulan Ramadhan

E. Puasa Ditinjau DAri Segi Falsafah dan Hikmah
Susunan Tubuh Manusia
Faktor Penghambat Manusia Memperoleh Ketinggian Ruhani dan Kesempurnaan
Kebutuhan Tubuh dan Kebutuhan Ruh
Pentingnya Puasa Bagi Jiwa
Beberapa Faham Fasid dari Orang yang Meninggalkan Puasa
Puasa Ditinjau Dari Sudut Ilmu Kesehatan

F. Derajat Puasa, Rahasia, Hikmah dan Adab-adabnya
Derajat Orang-orang yang Berpuasa
Rahasia-rahasia Puasa
Haikmah-hikmah Puasa
Adab-adab Puasa

BAGIAN DUA. WAKTU, RUKUN DAN SYARAT BERPUASA

A. Memulai dan Menyelesaikan Puasa
Cara Mengetahui Masuknya Hilal Ramadhan
Hukum Berusaha Melihat BUlan pada Tiap Awal Bulan
Melihat Bulan dengan Teropong
Wajib Menggunakan Pendapat Ahli Hisab
Puasa Penduduk Daerah Kutub
Sebab Wajib Menyelesaikan Puasa

B. Jenis-Jenis Puasa

C. Rukun-Rukun Puasa

D. Syarat-Syarat Sah Puasa
Tetap Dalam Islam Sepanjang Hari
Suci dari Haid, Nifas dan Wiladah
Tamyiz
Berpuasa pada Waktunya

E. Syarat-Syarat Wajib Puasa
Orang-orang Yang Wajib Puasa
Orang-Orang yang Tidak Wajib Berpuasa

BAGIAN TIGA. ADAB BERBUKA DAN HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

A. Adab-Adab Berbuka dan Bersahur
Waktu Berbuka dan Anjuran Menyegerakannya
Berbuka Sebelum Shalat dan Makanan Pembuka
Tidak Boleh Wishal Sesudah Sahur
Dzikir ketika Berbuka
Perintah Bersahur dan Waktunya
Makanan Sahur
Anjuran dalam Berbuka dan Bersahur

B. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa
Puasa Pada Permulaan Islam
Hal-hal yang Membatalkan Puasa
Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Berpuasa
Hal-hal yang Dimubahkan dalam Berpuasa

BAGIAN EMPAT. HUKUM-HUKUM DALAM PUASA

A. Qadha, Fidyah serta Kaffarat Puasa
Cara Mengqadha Puasa
Fidyah karena Tidak Dapat Mengqadha Puasa sebelum Ramadhan Berikutnya
Fidyah untuk Puasa Orang yang Meninggal
Berpuasa untuk Orang yang Telah Meninggal
Hukum Merusak Puasa dengan Bersetubuh
Masuk Waktu subuh bagi Orang yang Masih Berjunub
Makan karena Lupa dan Dipaksa

B. Beberapa Hukum tentang Puasa Sunnah
Membatalkan Puasa Sunnah
Pasa Tathawwu' sebelaum mengerjakan Puasa Qadha
Puasa Sunnah dengan NIat Qadha

C. Puasa Nazar dan Puasa Kaffarat
Hukum Puasa Nazar
Cara Menunaikan Nazar Puasa Sejum'at atau Sebulan
Cara Menunaikan Puasa Nazar Dihari Sembuh atau Dihari Lepas dari Penjara
Puasa Kaffarat

BAGIAN LIMA. AMALAN KEBAJIKAN, QIYAMMULLAIL SERTA IBADAH DI SEPULUH AKHIR BULAN RAMADHAN

A. Amalan-amalan Kebajikan di Bulan Ramadhan
Sebab-sebab Kedermawanan Rasulullah di Bulan Ramadhan
Sikap-sikap Para Salaf dalam Memberi Pertolongan dan Jamuan kepada Fakir Miskin
Memperbanyak Tilawatul Qur'an dan Keutamannya

B. Menghidupkan Malam-Malam Ramadhan dan Keutamannya
Keutamaan Qiyam Ramadhan
Meminimalkan Qiyam Ramadhan
Bilangan Rakaat Tarawih
Surat-surat yang Dibaca Dalam Qiyam Ramadhan
Mengerjakan Qiyam Ramadhan dengan Berjamaah
Menunjuk Imam dan Mengerjakan Shalat di Awal Waktu
Keutamaan Shalatullail
Pengertian Tahajjud
Cara Melakukan Shalat Tahajjud
Tahajjud yang Bercampur Witir
Witir yang Tidak Didahului Shalat Genap
Cara Mengerjakan Witir Sebelas Rekaat
Penjelasan Tentang Witir Tiga Rekaat
Shalat Iftitah
Waktu Shalat Tarawih
Kadar Bacaan Ditiap-tiap Rakaat
Dzikir-Dzikir Surat Witir
Qunut Witir
Mengqadha Shalat witir
Shalat Dua Rakaat Sambil Duduk Sesudah Witir
Cara Rasulullah Mengerjalan Shalat Malam
Beberapa Sunnah di Sekitar Tahajjud
Dzikir-Dzikir yang Dibaca Rasulullah dalam Shalat Tahajjud dan Shalat Witir
Adab-adab Qiyamullail
Membanyakkan Do'a di Bulan Ramadhan
Mengerjakan Umrah di Bulan Ramadhan

C. Ibadah di Sepuluh Akhir Bulan Ramadhan
Amalan-amalan Nabi di Sepuluh Akhir Bulan Ramadhan
Menghidupkan Malam-malam Sepuluh akhir Bulan Ramadhan
Membangunkan Keluarga untuk Shalat Malam di Sepuluh akhir Bulan Ramadhan
Mengencangkan Celana
Melambatkan Berbuka hingga Sahur
Mandi Diantara Maghrib dan Isya' serta Berpakaian Bagus
Mencari Malam al-Qadar
I'tikaf di Sepuluh akhir dalam Masjid


BAGIAN ENAM. AMAL PENUTUP DOSA, PUASA SUNNAH SERTA ZAKAT FITRAH

A. Puasa Mendapat Ampunan Allah
Ampunan (maghfirah) dan Bebas dari Api Neraka di Bulan Ramadhan
Berupaya untuk Menyempurnakan Amal

B. Puasa yang Disunnahkan, Diharamkan dan Dimakhruhkan
Hari-hari yang Disunnahkan Puasa
hari-hari yang Dilarang Puasa
Hari-hari yang Dimakruhkan Puasa

C. Ancaman Allah Terhadap Orang yang Tidak Berpuasa
Meninggalkan Puasa adalah Kufur
Puasa Ramadhan yang Ditinggalkan Tidak Dapat Diqadha

D. Zakat Fitrah dan Shalat Ied
Zakat Fitrah
Shalat Ied

PENUTUP. PERKEMBANGAN HUKUM PUASA DALAM MADZAB ASY-SYAFI'I (AHLUS SUNNAH)
Beberapa Masalah Sekitar Puasa Ramadhan
Nazar Orang yang Telah Sangat Tua
Masalah-Masalah yang Diperselisihkan Para Ulama'

KEPUSTAKAAN
Kitab-Kitab Tafsir
Kitab-kitab Al-Hadits
Kitab-Kitab Fiqh

TENTANG PENULIS


KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra