Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Kamis, 25 Juni 2015

KAWRUH BASA JAWA PEPAK


Judul : KAWRUH BASA JAWA PEPAK
Pengarang : Sugeng Haryo Raharjo
Penerbit : CV. Widya Karya
ISBN : 978-602-8517-18-8
Cetakan Ke : 6
Tahun Terbit : 2010
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 144
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 14 x 20 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 10.000
Bayar : Rp  8.000


DAFTAR ISI

HAL JUDUL
ATUR PAMBUKA
DAFTAR ISI

BAB 1. RUPA-RUPA KAWRUH
Kewan
Arane Anak Kewan
Arane Turunane Kewan
Swarane Kewan
Swarane Ngundang Kewan
Gamane kewan
Solahe kewan
Sebutane mangan
Ulese / rupane kewan
Omahe kewan
Tetawuhan
 Arane kembang
Arane pentil
Arane woh
Arane isi
Arande godhong
Arane wit
Manungsa
Urut-urutane turunan
urut-urutane sedulur
Prenahe sedulur
Arane wong
Sebutane bocah
Candraning manungsa
Cacade awak
Kabiyasaane awak
Arane panggaweyan
Liya-Liya
Arane panggonan
Arane Tali
Arane wektu
Wilangan saperangan
Basa Kawi
Wilangan kawi
Dina lan pasaran
Rasa, warna lan keblat
Wernane layang
Rupa-rupa jeneng
rupa-rupa rasa
Rupa-rupa ambu
Ateges tanpa
Kaya Apa
Ateges mbangetake
Ateges sanalika

BAB 2. PARAMASASTRA
Tembung lingga
Tembung andhahan
Tembung rangkep
Tembung camboran
Tembung tanduk
Tembung tanggap
Ayahane / lungguhing tembung
Silah-silahe ukara

BAB 3. KAWRUH BASA
Tembung padha tegese
Tembung kosok balen
Tembung kawi
Tembung Sarojo
Tembung garba
Tembung Plutan
Tembung yogswara
Tembung entar
Rurabasa
Kerata basa
Tegese tembung
Tembung dasanama
Tembung nngoko-krama madya-krama inggil
Perangane awak
Tembunbg-tembung liyane

BAB 4. KASUSASTRAN
Paribasan, bebasan, saloka
Cangkriman
Parikan
Purwakanthi
Wangsalan
Pepindhan
Sanepa
Geguritan
Prenesan
Tembang
Gamelan Jawa

BAB 5. WAYANG / PEWAYANGAN
Jinising wayang
Pirantining wayang
Silsilahe Pandawa lan Kurawa
Dewa lan kahyangane
Ratu, negara lan patine
Satriya lan kasatriyane
Pandhita lan pertapane
Abdi kinasih
Gaman lan aji-aji
Ratu, satriya lan garwane
Dasanama wayang

BAB 6. AKSARA JAWA LAN PANULISE
Asale aksara jawa
Aksara Jawa
Pasangan
Sandhangan
Pada
Aksara Murda
Aksara swara
Aksara rekan
Angka jawa
Tuladha panulise aksara jawa

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra