Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Minggu, 21 Juni 2015

KAMUS JAWA-INDONESIA dan MUTIARA BUDAYA JAWA

Judul : KAMUS JAWA-INDONESIA dan MUTIARA BUDAYA JAWA
Pengarang : Tim Penyusun
Penerbit : Tiara Wacana Yogya Grup
ISBN : 979-99604-4-4
Cetakan Ke : 1
Tahun Terbit : 2006
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 600
Kertas Isi : HVS
Cover : Hard Cover
Ukuran : 15 x 21 cm
Berat : 950 gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 160.000
Bayar :  Rp. 136.000 
Stock : 1

DAFTAR ISI :

Biodata Penyusun

KAMUS JAWA-INDONESIA
Prakata
Petunjuk Pemakaian
Kamus Jawa-Indonesia

MUTIARA BUDAYA JAWA
Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kata Sambutan Kepala Balai Bahasa Yogyakarta
Komentar-Komentar Pembaca
Kata Sambutan Penyantun
Pengantar Penulis

Mutiara Budaya Jawa
 1. Adigang Adigung Adiguna
 2. Aja Cedhak Kebo Gupak
 3. Aja Metani Alaning Liyan
 4. Aja Nggege Mangsa
 5. Aja Rumangsa Bisa, Nanging Bisa Rumangga
 6. Ajining Diri Ana Lathi, Ajining Raga Ana Busana
 7. Ana Catur Mungkur
 8. Anak Molah Bapa Kepradhah
 9. Becil Ketitik Ala Ketara
 10. Berbudi Bawa Leksana
 11. Cegah Dhahar Lawan Guling
 12. Dikenaa Iwake Aja Nganti Buthek Banyune
 13. Eling Nalika Lara Lapa
 14. Eling Sangkan Paraning Dumadi
 15. Emban Cindhe Emban Siladan
 16. Gajah Ngidak Rapah
 17. Golek Banyu Apikulan Warih
 18. Golek Dalan Padhang
 19. Gusti Ora Sare
 20. Idu Didilat Maneh
 21. Ing Ngarsa Sung Tuladha, Iang Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani
 22. Janma Tan Kena Kinira
 23. Jati Ketlusupan Luyung
 24. Jer Basuki Mawa Beya
 25. Jujur BakalMujur
 26. Kabentus Ing Tawang
 27. Kadang Konang
 28. Kalah Cacak Menang Cacak
 29. Kebat Kliwat
 30. Kegeden Empyak Kurang Cagak
 31. Kekudhung Walulang Macan
 32. Kemladheyan Ngajak Sempal
 33. Kocak Tandha Lokak
 34. Lembah Manah dan Andhap Asor
 35. Madu Balung Tanpa Isi
 36. Melk Nggendhong Lali
 37. Menang Tanpa Ngasorake
 38. Mikul Dhuwur Mendhem Jero
 39. Nabok Nyilih Tangan
 40. Nadur Kebecilan, Males Budi
 41. Narima Ing Pandum
 42. Ngono yo Ngono Ning Ojo Ngono
 43. Ngundhuh Wohing Pakarti
 44. Ngunjara Setan
 45. Obah Mamah,Ana Dina Ana Upa
 46. Pager Mangan Tanduran
 47. Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung
 48. Rila Lamun Ketaman, Ora Getun Lamun Kelangan
 49. Rukun Agawe Santosa
 50. Sabar Subur
 51. Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati
 52. Sapa Salah Seleh
 53. Sapa Sira Sapa Ingsun
 54. Sugih Tanpa Bandha
 55. Tega Larane Ora Tega Patine
 56. Tepa Slira
 57. Tingggal Glanggang Colong Playu
 58. Tuna Satak Bathi Sanak
 59. Urip Mung Sadrema nglakoni
 60. Urip Sawang-sinawang
 61. Urip Tulung-Tinulung
 62. Wani Ngalah Luhur Wekasane
 63. Wedi Wirang Wani Mati
 64. Wis Teka Wayahe
 65. Wong Jawa Nggone Semu
Catatan Akhir
Indkes

Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra